Maxtaxan inom barnomsorgen - påverkar den hur mycket föräldrar arbetar?

Författare: Daniela Lundin, Och Eva Mörk, Och Björn Öckert, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2008, vol. 36, nr 7, s. 29-43

Sammanfattning av Rapport 2007:2

Under perioden 2001–03 genomfördes reformen ”Maxtaxa och allmän förskola m m” inom den svenska barnomsorgen. Den fick bl a till följd att barnomsorgs­avgiften sänktes för flertalet familjer. I denna studie undersöks om avgiftssänk­ningen påverkade i vilken utsträckning och hur mycket föräldrar arbetar. Vi jämför arbetsutbudet för hushåll som är identiska med avseende på de faktorer som bestämmer avgiften, men som fick olika avgiftssänkningar beroende på i vilken kommun de bor. Resultaten visar att maxtaxan inte påverkat hur mycket föräldrar arbetar i någon större utsträckning. Effekterna är genomgående väldigt små, och för det mesta inte statistiskt säkerställda. För män finner vi en liten effekt: om barnomsorgsavgifterna minskar med 1 000 kronor ökar andelen sysselsatta män med 0,4 procentenheter.