Betalt efter resultat - utvärdering av försöksverksamhet med privata arbetsförmedlingar

Författare: Helge Bennmarker, Och Erik Grönqvist, Och Björn Öckert, Och

Sammanfattning av Rapport 2009:23

Arbetsförmedlingen har sedan 2007 lagt ut delar av förmedlings­verksamheten på andra företag (s.k. kompletterande aktörer). Den här rapporten utvärderar en försöksverksamhet med privat arbetsförmedling i Skåne, Östergötland och Väster­norrland under perioden 2007 till 2008. Ett slumpmässigt urval av arbets­sökande ungdomar, funktionshindrade och utrikes födda fick möjlighet att gå till en privat aktör, vilket drygt var fjärde arbetssökande gjorde. Arbetssökande hos de privata förmedlingarna hade vanligen tätare kontakt med sin arbetsförmedlare och var mer nöjda med den hjälp de fick. I genom­­snitt fanns inga skillnader i sysselsättning eller inkomster mellan arbetslösa som gick till en privat eller en offentlig förmedling. Däremot lyckades de privata förmedlingarna bättre med att förmedla jobb till utrikes födda än vad Arbetsförmedlingen gjorde. Det finns samtidigt tendenser till att de var mindre bra med att hjälpa ungdomar ur arbetslöshet.