Hur reagerar föräldrar på resursneddragningar i skolan?

Författare: Peter Fredriksson, Och Hessel Oosterbeek, Och Björn Öckert, Och

Sammanfattning av Rapport 2015:21

Vi undersöker hur föräldrar reagerar på förändrade resurser i skolan genom att jämföra barn som – på grund av en resursfördelningsregel – placerats i olika stora klasser. Resultaten tyder på att föräldrar försöker mildra effekten av en ökning av klasstorleken: barnen flyttas oftare till en annan skola och föräldrar med hög inkomst hjälper till med läxor i större utsträckning. Vi visar också att barn till föräldrar med låg inkomst har svårare att följa undervisningen i en större klass. Dessa resultat bidrar till att förklara varför kunskaperna för barn med sämre förutsättningar sjunker mer vid resursneddragningar i skolan.