Sociala förmågor allt viktigare på arbetsmarknaden

Män med god social förmåga får allt bättre betalt. Ökningen är särskilt tydlig i privat sektor. Det visar en ny rapport från IFAU som studerat lönerna på svensk arbetsmarknad sedan början av 1990-talet.

Publicerades: 27 november 2018
Författare: Per-Anders Edin, Och Peter Fredriksson, Och Martin Nybom, Och Björn Öckert, Och

Sociala förmågor värderas allt högre av arbetsgivare. Män som är uthålliga, initiativrika, ansvarstagande och stresståliga får allt mer betalt. I privat sektor fördubblades avkastningen på sociala förmågor under perioden 1992–2013. Löneökningen har varit störst för personer med mycket goda sociala förmågor.

Lönepåslaget var särskilt stort inom yrken som kräver ledarskap, samordning och kreativitet. Det har också blivit vanligare att män med god social förmåga arbetar inom sådana yrken.

– Vi har vetat relativt lite om hur arbetsgivarnas värdering av olika egenskaper på arbetsmarknaden har förändrats. Genom att studera mått på sociala förmågor som är jämförbara över tid kan vi fånga just det, säger Björn Öckert som är en av rapportförfattarna.

Behovet av kognitiva förmågor har minskat

Även om arbetsmarknadens värdering av personalens kognitiva förmåga, det vill säga intelligens, ökade något under 1990-talet, så tycks efterfrågan ha minskat sedan början av 2000-talet. Lönerna för män med social förmåga har ökat särskilt mycket inom yrken med stora IT-investeringar och stor risk för utlokalisering.

– Vi tolkar den minskade efterfrågan på kognitiva förmågor som att den teknologiska utvecklingen och utflyttningen av produktion till andra länder verkar ha minskat behovet av intelligens, medan det är svårare att ersätta arbetsuppgifter som kräver social förmåga, säger Martin Nybom som är en annan rapportförfattare.

Bakgrund

Rapportförfattarna studerar löneutvecklingen för män i åldrarna 38–42 år under perioden 1992–2013. Uppgifter om social och kognitiv förmåga kommer från den militära mönstringen. Information om löner, yrken, bransch och företag kommer från SCB.

Kontakt

IFAU-rapport 2018:23 ”Den ökande avkastningen på sociala förmågor” är skriven av Per-Anders Edin, Peter Fredriksson (Uppsala universitet), Martin Nybom och Björn Öckert vid IFAU. Rapporten är en sammanfattning av Working paper 2018:18 För mer information kontakta Martin Nybom, Tel. 018-471 70 79, e-post martin.nybom@ifau.uu.se, eller Björn Öckert: Tel. 018-471 70 95, e-post bjorn.ockert@ifau.uu.se.