Olof Åslund

Professor

Profilbild

Olof Åslund är gästprofessor vid nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och innehar en deltidsjänst hos IFAU. Han är fd generaldirektör vid IFAU (2010-2019). Vidare är han ledamot av Delegationen för Migrationsstudier (Delmi) och har också varit forskningsledare vid SNS.

Till hans forskningsintressen hör invandring och arbetsmarknad, betydelsen av omgivning och nätverk på arbetsmarknaden och politikens arbetsmarknadseffekter. Hans forskning har publicerats i ett flertal internationella tidskrifter och han har också varit med och skrivit ett stort antal populärvetenskapliga böcker, rapporter och artiklar

Projekt och publikationer vid IFAU

Rapporter

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Working papers

2024

2023

2022

2021

2018

2017

2015

2013

2012

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2001

2000