Utbildning och brottslighet – vad hände när man förlängde yrkesutbildningarna på gymnasiet?

Författare: Hans Grönqvist, Och Caroline Hall , Och Jonas Vlachos, Och Olof Åslund, Och

Sammanfattning av Rapport 2015:11

I denna rapport undersöker vi om övergången från två- till treåriga yrkes­pro­gram med mer studieförberedande innehåll under 1990-talet påverkade risken för kriminalitet. Tidigare forskning har funnit att förlängd utbildning minskar brottslighet och reformen av yrkesprogrammen påverkade ålders- och student­grupper som är starkt överrepresenterade i brottsstatistiken. Samtidigt ökade reformen avhoppen från gymnasieskolan, vilket skulle kunna leda till ökad brottslighet. Våra resultat tyder på att övergången till treåriga yrkes­pro­gram ledde till en betydande minskning av egendomsbrotten, medan vålds­brotts­ligheten inte verkar ha påverkats. Den minskade brottsligheten är kon­cen­trerad till tredje året efter gymnasieskolans start, vilket tyder på att det är skolgången i sig som minskar benägenheten eller möjligheterna att begå brott.