Invandringsålderns betydelse för social och ekonomisk integration

Författare: Anders Böhlmark, Och Oskar Nordström Skans, Och Olof Åslund, Och

Sammanfattning av Rapport 2009:20

Rapporten visar att invandringåldern bland dem som kommit till Sverige som barn har stor betydelse för den sociala integrationen i vuxen ålder. Andelen utlandsfödda grannar, arbetskamrater och partners är betydligt större bland invandrade som anlänt som tonåringar än bland dem som kommit redan i för­skoleåldern. Invandringsåldern tycks ha betydligt större betydelse för denna typ av sociala integration än för utbildningsnivå och lön. Resultaten pekar också på att integrationen kan gå i arv eftersom föräldrarnas tid i landet innan födelsen har betydelse för den sociala integrationen av barn till invandrare. Dessa ef­fekter, framför allt vad det gäller giftermålsmönstren, är relativt sett större för kvinnor än för män.