Åldern vid invandring påverkar långsiktig integration

Ju äldre barn är när de kommer till Sverige desto fler invandrade grannar och arbetskamrater kommer de ha som vuxna. De gifter sig dessutom oftare med en annan invandrad person och har sämre ställning på arbetsmarknaden, visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 02 juni 2010
Författare: Anders Böhlmark, Och Oskar Nordström Skans, Och Olof Åslund, Och

Stora effekter

Barn som är små när de kommer till Sverige lyckas bättre i skolan än sina äldre syskon, det vet vi sedan tidigare. Rapporten visar att ankomståldern även spelar stor roll för den sociala och ekonomiska integrationen i vuxen ålder. Den som invandrar som tioåring har t.ex. i genomsnitt 6 procentenheter lägre chans att ha ett arbete i 30-årsåldern än ett syskon som föddes samma år som familjen kom till Sverige. Sannolikheten att bilda familj med någon från ursprungslandet ökar med hela 25 procentenheter för den som invandrade som tioåring, jämfört med den som föddes samma år som familjen invandrade.

Föräldrarnas integration påverkar

Unikt för studien är att den också visar att hur länge föräldrarna har varit i Sverige innan de får barn påverkar den framtida integrationen på arbets-, bostads- och giftermålsmarknaderna för infödda med utländska föräldrar. Integrationen ärvs alltså till viss del mellan generationer.

Jämförelse av syskon renodlar effekterna

Familjebakgrund har stor betydelse för barns möjligheter på många områden. Genom att studera syskon tar vi hänsyn till detta och kan därmed på ett bättre sätt ta reda på vilken roll ålder vid invandring spelar. Vi följer ungefär 50 000 personer födda 1960–71 som antingen kom till Sverige innan 16 års ålder eller där familjen invandrade mindre än 10 år innan personen föddes. Ungefär hälften av dessa barn kommer från Finland och många andra från Syd- och Östeuropa. Effekterna tycks vara ännu större för barn med icke-europeisk bakgrund, vilket är särskilt intressant då en stor del av dagens invandrarungdomar har en utomeuropeisk bakgrund.

Kontakt

För mer information kontakta Olof på telefon 018-471 70 89, e-post olof.aslund@ifau.uu.se.