Etablering efter etableringsinsatser

Författare: Linus Liljeberg, Och Olof Åslund, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:28

Denna rapport studerar hur det går för dem som påbörjat insatser i Arbetsför-medlingens etableringsuppdrag 2010–2014, med särskilt fokus på skillnader mellan kvinnor och män och över kommuner. Det finns stora regionala variationer i nyanländas sysselsättning, mottagande av försörjningsstöd och studiedeltagande. Skillnader i bakgrundsegenskaper hos de nyanlända, lokala arbetsmarknadsmässiga och demografiska förutsättningar och insatser på Arbetsförmedlingen kan bara i begränsad utsträckning förklara varför det går olika bra i olika kommuner. Skillnaderna mellan kvinnor och män är stora när det gäller sysselsättning och förvärvsinkomst, men mindre entydiga när det gäller försörjningsstöd och studiemedelsmottagande.