"Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare" - teori, praktik och effekter

Författare: Per Johansson, Och Olof Åslund, Och

Sammanfattning av Rapport 2006:6

Rapporten utvärderar försöken med ”Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare” (SIN) som genomförts i 20 kommuner sedan 1 september 2003. SIN bygger på en metodik med ”understött arbete”, där särskilda förmedlare även medverkar på arbetsplatsen i ett inledande skede. I praktiken har man frångått denna metod, varför SIN till största delen kan ses som kraftigt intensifierad sök- och matchningshjälp. Regleringarna ger inga tydliga begränsningar för vem som kan erbjudas åtgärden, men nyanlända personer utan förankring på arbetsmarknaden är en målgrupp. Resultaten visar dock att SIN ofta ges till personer som har varit lång tid i Sverige och många gånger har erfarenhet av svenskt arbetsliv. Den mest stabila effekten av SIN är att åtgärden bidragit till ett ökat inflöde i arbetspraktik och att de som går in i arbetspraktik har större chanser att senare få arbete.