Ekonomiska drivkrafter och studieresultat – effekter av Sfi-bonus

Sammanfattning av Rapport 2012:27

Rapporten studerar effekter av prestationsbonusar inom Svenska för invandrare. Under en försöksverksamhet 2009–2010 fick slumpvis utvalda kommuner rätten att erbjuda så kallad Sfi-bonus om upp till 12 000 kr till studerande som klarade kursmålen inom angivna tidsgränser. Resultaten pekar på en positiv effekt på studieresultat i Stockholm, däremot finner vi inga effekter i andra deltagande kommuner. De skattade effekterna är större för yngre än för äldre, men likartade för kvinnor och män. Analysen visar även på en viss ökning i deltagande i bonuskurser i Stockholm, men inte någon tydlig effekt på deltagande i allmänhet.