Ursprungslandets pensionsåldersregler och invandrades pensionsbeslut

Författare: Olof Åslund, Och Axel Cronert, Och

Sammanfattning av Rapport 2024:3

Vi studerar hur internationella migranters pensionsbeteende påverkas av formella pensionsinstitutioner i deras ursprungsland. Analysen kombinerar nyligen insamlade världsomspännande data om pensionsåldersregler för kvinnor och män med paneldata på individnivå från ett stort antal länder i Europa. Institutionerna i värdlandet har störst betydelse, men migranter har också en förhöjd sannolikhet att gå i pension vid en ålder som matchar en pensionsålder i deras ursprungsland. Betydelsen av institutionerna i ursprungslandet är större för dem som anlände vid en högre ålder, dem som kan väntas ha lägre förmåga att förstå finansiella överväganden, och dem som har internationellt överförbara pensionsrättigheter. Våra resultat visar att pensionsregelverk har stor betydelse för individuella beslut och att invandrades beteende påverkas av specifika och föränderliga formella institutioner i ursprungslandet.