Bostadssegregationens effekter på flyktingbarns skolresultat

Författare: Per-Anders Edin, Och Peter Fredriksson, Och Hans Grönqvist, Och Olof Åslund, Och

Publicerad i: "Sökelys på arbeidslivet", norsk tidskrift, 2009, nr 3, s. 379-388

Sammanfattning av Rapport 2009:18

Denna rapport undersöker hur bostadsområdets befolkningssammansättning och utbildningsnivå påverkar flyktingbarns skolresultat. En hög andel utlands­födda i bostadsområdet förefaller försämra betygen, medan fler landsmän förbättrar betygen. Vi finner också att ju fler vuxna i den egna gruppen som är högutbildade, desto högre blir barnens betyg. Effekterna tenderar att vara större bland pojkar och bland barn till lågutbildade, dvs. grupper som klarar sig sämre även relativt andra flyktingbarn. Omgivningens inverkan på betygen är större bland dem som kommit till Sverige innan skolstarten än bland dem som kommit senare.