Påverkas socialbidragsberoende av omgivningen?

Författare: Peter Fredriksson, Och Olof Åslund, Och

Sammanfattning av Rapport 2005:3

Vi undersöker om egenskaper hos den omgivande gruppen påverkar individens
socialbidragstagande i en grupp flyktingar som kom till Sverige i början av
1990-talet. Studien fokuserar på två faktorer i omgivningen: storleken på den
egna gruppen i närområdet, och socialbidragstagandet i denna grupp. Resultaten
visar att om bidragstagandet i omgivningen är högt, ökar sannolikheten att
individen tar socialbidrag. Däremot har närheten till landsmän i sig inte någon
effekt. Effekterna är mycket likartade för olika typer av hushåll och för grupper
med olika förväntad ekonomisk ställning.

Vi undersöker om egenskaper hos den omgivande gruppen påverkar individens socialbidragstagande i en grupp flyktingar som kom till Sverige i början av 1990-talet. Studien fokuserar på två faktorer i omgivningen: storleken på den egna gruppen i närområdet, och socialbidragstagandet i denna grupp. Resultaten visar att om bidragstagandet i omgivningen är högt, ökar sannolikheten att individen tar socialbidrag. Däremot har närheten till landsmän i sig inte någon effekt. Effekterna är mycket likartade för olika typer av hushåll och för grupper med olika förväntad ekonomisk ställning.