Långsiktig integration bland flyktingbarn

Författare: Linus Liljeberg, Och Sara Roman, Och Olof Åslund, Och

Sammanfattning av Rapport 2023:12

Rapporten beskriver den ekonomiska och sociala integrationen av de barn och unga som kom till Sverige i samband med krigen i forna Jugoslavien under tidigt 1990‑tal. Vi studerar vägen genom utbildningssystemet, etablering på arbets-marknaden, familjebildning samt bostads- och arbetsplatssegregation i upp till 25 år efter invandring. Gruppen har integrerats väl utbildnings- och arbets­marknadsmässigt. De som anlände till Sverige innan sju års ålder nådde ungefär samma skolresultat och utbildningsnivå som inrikes födda. De som invandrade i tonåren hade lägre utbildningsnivå när de var 20 år än jämnåriga inrikes födda, men skillnaderna minskade mellan 20 och 30 års ålder. I slutet av uppföljnings­perioden var kvinnorna sysselsatta i samma utsträckning som inrikes födda kvin­nor. Bland män som invandrade i tidiga tonår kvarstod ett mindre sysselsätt­ningsgap. Vi finner däremot betydande segregation i familjebildningen. Bland dem som hade fått sitt första barn vid 30 års ålder hade 76 procent en partner med bakgrund i forna Jugoslavien. En betydande andel av dessa partners invand­rade till Sverige i vuxen ålder. Bostads- och arbetsplatssegregation är särskilt tydlig bland dem med lägre utbildningsnivå, men minskar över tid.