Sara Roman

Fil.dr

Profilbild

Sara Roman disputerade vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet 2016.

Hon jobbar i projekt som handlar om vuxenutbildning, långsiktiga effekter av skolsegregation och skol- och arbetsmarknadsutfall bland personer som invandrat som unga.

Projekt och publikationer vid IFAU

På gång

Rapporter

Working papers