Gymnasial yrkesutbildning på komvux 1995-2015

Sammanfattning av Rapport 2019:17

Den här rapporten kartlägger och utvärderar gymnasiala yrkesutbildningar på komvux, 1995–2015, samt gör jämförelser med arbetsmarknadsutbildningen. Resultaten visar att sedan 2000 har 20 000 – 35 000 elever påbörjat en yrkesutbildning på komvux varje år. Yrkeseleverna studerar i genomsnitt ca 3 terminer och tar ca 900 gymnasiepoäng, varav ca hälften utgörs av yrkeskurser. Yrkesutbildningar på komvux ökar inkomsterna med ca 3 procent, utvärderat fem år efter utbildningens start. Effekterna varierar betydligt mellan utbildningsinriktningar. Deltagar- och utbildningssammansättningen skiljer sig kraftigt åt mellan yrkeselever på komvux och deltagare i arbetsmarknadsutbildning. Yrkeseleverna är i betydligt större utsträckning kvinnor och har avsevärt starkare arbetsmarknadsanknytning. Vårdutbildningar dominerar på komvux, medan spridningen av utbildningsinriktningar är jämnare på Arbetsförmedlingen. Deltagare i arbetsmarknadsutbildning 2000–2015 har, fem år efter utbildningens start, ca 7 procent högre inkomster än jämförbara yrkeselever på komvux.