Etniskt blandad skola och framtida sociala interaktioner mellan personer med olika etnisk bakgrund

Författare: Helena Holmlund, Och Erica Lindahl, Och Sara Roman, Och

Sammanfattning av Rapport 2021:20

Att ha skolkamrater med en annan bakgrund än den egna skulle kunna leda till att man känner större förståelse och mindre rädsla för andra grupper i samhället. För att belysa denna fråga studerar vi om elever med svensk bakgrund som haft skolkamrater med icke-västerländsk bakgrund har fler framtida nära kontakter med personer med invandrarbakgrund. Vi mäter nära kontakter med ett mått på interkulturell familjebildning och resultaten visar att elever med svensk bak­grund som under 1990-talet hade en skolkamrat med invandrarbakgrund har högre sannolikhet att senare i livet bilda familj med en person med invandrar­bakgrund, jämfört med dem som inte hade kamrater med en annan bakgrund. Resultatet kan tolkas som en positiv attitydförändring gentemot invandrade personer, men det finns även andra möjliga förklaringar. Resultatet kan dock inte förklaras av att personer med svensk bakgrund och personer med invandrar­bakgrund från samma skola senare bildar familj. Däremot visar resultaten att utbildnings- och familjebildningsbeslut bland kvinnor med svensk bakgrund tycks påverkas i en mer familjeorienterad riktning.