Framgångsrik arbetsmarknadsintegration bland unga flyktingar från forna Jugoslavien

De barn som kom som flyktingar till Sverige i samband med krigen i forna Jugoslavien på 1990-talet har integrerats väl på arbetsmarknaden, visar en ny IFAU-rapport. 25 år efter invandringen finns få skillnader gentemot inrikes födda. Samtidigt syns en tydlig segregation i familjebildningen och i viss mån även i boendet och på arbetsplatsen.

Publicerades: 30 juni 2023

Författare: Linus Liljeberg, Och Sara Roman, Och Olof Åslund, Och

God ekonomisk integration, särskilt bland kvinnor

De unga flyktingarna har integrerats väl, både när det gäller utbildningsnivå och etablering på arbetsmarknaden. Tio år efter invandringen motsvarade gruppens sysselsättningsgrad 90–95 procent av sysselsättningen bland jämnåriga inrikes födda. 2019 var kvinnor sysselsatta i lika hög grad som inrikes födda medan ett mindre gap återstod bland män. Utvecklingen av förvärvsinkomster följer ett liknade mönster.

Ålder vid invandring kopplad till etableringen

Både utbildningsresultat och hur det går på arbetsmarknaden varierar med ålder vid invandring. De som invandrade innan skolstart presterar på samma nivåer som inrikes födda, medan framför allt pojkar som invandrade i tonåren har lägre utbildningsnivå och något lägre sysselsättningsgrad ännu efter 25 år.

Vanligt att bilda familj med personer med samma bakgrund

Tre fjärdedelar av dem som hade fått barn vid 30 års ålder hade en partner med bakgrund i forna Jugoslavien. Denna andel är hög även bland dem som kom till Sverige under småbarnsåren. Det är också vanligt att bo i områden och arbeta på arbetsplatser med en överrepresentation av personer födda forna Jugoslavien, speciellt bland dem med lägre utbildning.

Hur gjordes undersökningen?

Studien baseras på registeruppgifter för åren 1994–2019. Flyktinggruppen omfattar personer födda i forna Jugoslavien som fick uppehållstillstånd i Sverige 1993–1994 och då var 16 år eller yngre, samt barn födda innan år 2000 vars föräldrar fick uppehållstillstånd samma år.

Kontakt

Rapport 2023:12, ”Långsiktig integration bland flyktingbarn – erfarenheter efter krigen i forna Jugoslavien på 1990-talet” är en sammanfattning av IFAU working paper 2023:17 och skriven av Linus Liljeberg, Sara Roman och Olof Åslund, samtliga vid IFAU. För mer information, kontakta Sara Roman sara.roman@ifau.uu.se eller 018-471 70 82.