Sådan chef, sådan anställd? - Rekryteringsmönster hos invandrade och infödda chefer

Författare: Lena Hensvik, Och Oskar Nordström Skans, Och Olof Åslund, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2010, årg. 38, nr.3, s. 39-52

Sammanfattning av Rapport 2009:24

Rapporten visar att chefer oftare anställer personer med en bakgrund som liknar deras egen: invandrade anställer andra invandrade, infödda anställer andra infödda. Dessa mönster kvarstår även när man jämför arbetsplatser som är helt lika avseende verksamhetsområde, storlek och personalsammansättning. Resultatet står sig också vid jämförelser mellan olika arbetsplatser i samma företag och i studier av arbetsplatser som byter chef. Sambanden är starkast på de minsta arbetsplatserna och större i privat än i offentlig sektor. Vi ser även att anställda som har en bakgrund som skiljer sig från chefens oftare lämnar arbetsplatsen under anställningens första två år. Ingångslönerna är dock varken högre eller lägre om man rekryteras av en chef med liknande bakgrund. Samman­taget visar resultaten att underrepresentationen av invandrade i chefsposition kan vara en bidragande förklaring till de dåliga arbetsmarknads­utfallen för många invandrade.