Sfi och arbetsmarknaden

Författare: Louise Kennerberg , Och Olof Åslund, Och

Sammanfattning av Rapport 2010:10

Rapporten studerar sambandet mellan deltagande i sfi (svenska för invandrare) och senare framgång på arbetsmarknaden. I analysen följer vi över 150 000 personer som invandrat under perioden 1994–2003 från invandringsåret och upp till tio år framåt. Sfi-deltagarna har inledningsvis lägre sysselsättning och förvärvsinkomster än jämförbara personer som inte påbörjar utbildningen, men närmar sig dessa efterhand. Efter tio år i Sverige är inkomsterna jämförbara men deltagarna har ca 5 procentenheter högre sysselsättningsgrad. Dessa skillnader är större för kvinnor än för män och också större bland lågutbildade än bland högutbildade. Andelen icke-deltagare i högkvalificerade och högavlönade arbeten är högre också på lång sikt, men en större andel av deltagarna övergår med tiden från låg- till medelkvalificerade arbeten.