Professionella nätverk och invandrades ställning på arbetsmarknaden

Författare: Mattias Engdahl, Och Sébastien Willis, Och Olof Åslund, Och

Sammanfattning av Rapport 2024:7

Denna studie undersöker hur utrikes föddas professionella nätverk påverkar möjligheterna på arbetsmarknaden, och hur detta förändras med tid i Sverige. Analyserna visar att invandrades nätverk över tid blir allt större och spelar en viktig roll för var personer som förlorat jobbet i en arbetsplatsnedläggning hittar nytt arbete. Kopplingar till andra arbetsplatser genom tidigare arbetskamrater från samma land är särskilt viktiga för utrikes födda. Men kontakter via infödda blir viktigare med tid i Sverige, och på kort sikt är sådana kontakter förknippade med högre lön på det nya jobbet. På lång sikt bidrar invandrades professionella nätverk lika positivt som inrikes föddas när det gäller att hitta nytt jobb efter friställning.