Professionella nätverk viktiga för invandrade

Kontakter med tidigare kollegor är viktiga när personer som blivit uppsagda söker nytt arbete. Uppbyggnaden av nätverk är en viktig faktor när utrikes födda integreras på arbetsmarknaden, enligt ny forskning från IFAU.

Publicerades: 21 mars 2024

Författare: Mattias Engdahl, Och Sébastien Willis, Och Olof Åslund, Och

Invandrades nätverk i Sverige växer med tiden

Personliga kontakter spelar en viktig roll för hur lätt det är att hitta ett nytt arbete. För utrikes födda är kontakter med personer från samma land särskilt viktiga under de första åren i Sverige. Sannolikheten att anställas på en viss arbetsplats ökar mer än tio gånger om det finns en kontakt med samma ursprung där.

Kontakter med inrikes födda är mindre viktiga den första tiden i Sverige, men blir viktigare ju längre tiden går. De svenskfödda kontakterna blir fler vartefter och leder till arbeten med högre inkomster.

–Nätverken är viktiga. Utrikes födda saknar ofta kontakter vid ankomsten till Sverige, men med tiden utvecklas och breddas deras professionella nätverk. Vår studie bidrar med kunskap om varför sysselsättningsgapet mellan inrikes födda och utrikes födda minskar med tiden, säger Mattias Engdahl, en av forskarna bakom studien.

–Efter cirka 20 år bidrar invandrades och inrikes föddas professionella nätverk i ungefär lika stor utsträckning till ett nytt jobb efter en friställning, tillägger Olof Åslund, en annan av forskarna bakom rapporten.

Hur studeras frågan?

Rapportförfattarna studerar sannolikheten att personer som sagts upp när en arbetsplats lagts ner börjar arbeta på en ny arbetsplats där de har tidigare arbetskamrater från tidigare anställningar. Hänsyn tas till en rad kontrollvariabler. De studerar privata arbetsplatser med fler än 4 och mindre än 100 anställda som lades ner under 1985–2018 med hjälp av registerdata från SCB.

Kontakt

IFAU-rapport 2024:7 ”Professionella nätverk och invandrades ställning på arbetsmarknaden” är skriven av Mattias Engdahl på IFAU, Olof Åslund på IFAU och Sébastien Willis på Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Rapporten är en sammanfattning av Working paper 2024:9.

Vid frågor kontakta Mattias på mattias.engdahl@ifau.uu.se alternativt på 018-471 70 62 eller Olof på olof.aslund@nek.uu.se.