Hur viktig är närheten till jobb för chanserna på arbetsmarknaden?

Författare: Yves Zenou, Och Olof Åslund, Och John Östh, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2006, årg. 34, nr. 6, s. 31-42

Sammanfattning av Rapport 2006:1

Denna rapport undersöker om tillgången på jobb i närområdet påverkar individers sysselsättning och förvärvsinkomst. Analysen bygger på mycket detaljerade geografiska uppgifter om bostäder och arbetsplatser för hela Sveriges befolkning. Studien visar att en stor mängd jobb i förhållande till antalet boende inom en cirkel med fem kilometers radie runt individens bostad, har en tydlig positiv inverkan på chansen att vara i arbete. Resultaten pekar också på att man riskerar att underskatta denna effekt om man inte tar hänsyn till det faktum att personer kan anpassa valet av bostadsort efter jobbtillgången.