Leder anonyma jobbansökningar till lika möjligheter?

Författare: Oskar Nordström Skans, Och Olof Åslund, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2008, årg. 36, nr 3, s. 36-45

Sammanfattning av Rapport 2007:28

Nyare forskning visar på ett övertygande sätt att kvinnor och personer med utländsk bakgrund tenderar att diskrimineras när arbetsgivare väljer vilka sökande som ska kallas till jobbintervjuer. I ljuset av detta hävdas ofta att rekryteringsprocesser med avidentifierade (anonyma) jobbansökningar är ett bra sätt att minska diskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden. Mycket lite är dock känt om hur metoden fungerar i praktiken. Denna rapport utvärderar ett försök med avidentifiering i Göteborgs kommun. Analysen bygger på detaljerade uppgifter från 3 500 ansökningar till över 100 tjänster. Resultaten visar att en rekryteringsordning med anonyma ansökningar ökade chansen att komma till intervju för både kvinnor och personer med bakgrund utanför västvärlden. För kvinnor finns även en ökad chans att bli erbjuden anställning, men vi ser ingen sådan effekt för personer med utländsk bakgrund.