11 september och etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden

Författare: Dan-Olof Rooth, Och Olof Åslund, Och

Publicerad i: Ekonomisk debatt 2005, årg. 33, nr. 1, s. 5-15

Sammanfattning av Rapport 2004:14

Vi undersöker om den attitydförändring som enligt flera studier följde efter terrorattackerna i USA den 11 september 2001, påverkade arbetsmarknaden för olika invandrargrupper i Sverige. Kopplingen mellan attityder och preferenser bland allmänheten och minoriteters ställning på arbetsmarknaden är central i många diskrimineringsteorier. Det är därför intressant att vi inte finner någon evidens för att händelserna den 11 september skulle ha påverkat sannolikheten att få arbete i större utsträckning för de potentiellt sett mest utsatta grupperna, jämfört med grupper som inte förväntas ha påverkats av en ökad etnisk diskri­minering.