Etnisk segregation i storstäderna - bostadsområden, arbetsplatser, skolor och familjebildning 1985-2006

Författare: Oskar Nordström Skans, Och Olof Åslund, Och

Publicerad i: SNS Välfärdsrapport 2009, Segregationen i storstaderna

Sammanfattning av Rapport 2010:4

Rapporten visar på omfattande etnisk segregation i boende, arbetsliv, skola och familjebildning i Stockholm, Göteborg och Malmö. Mönstren för de tre stor­städerna är mycket likartade och segregationen kan bara delvis förklaras av socio­ekonomiska faktorer. Det finns däremot stora skillnader beroende på var i världen man har sitt ursprung och detta mönster har blivit mer markerat under de två decennier som studeras. Rapporten diskuterar också frågan om när etnisk segregation ska ses som ett problem i sig och redogör för möjliga alternativ för politiken på området.