31st Annual Conference of the European Association of Labour Economists (EALE)

Den 31:a årliga konferensen för de europeiska arbetsmarknadsekonomernas förening (EALE) anordnas i år i Uppsala. Under konferensen kommer hundratals arbetsmarknadsekonomer från hela världen samlas i Uppsala under tre dagar.

Konferensen anordnas av Uppsala Center of Labor Studies (UCLS) i samarbete med Nationalekonomiska institutionen på Uppsala universitet och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering(IFAU).

Keynote speakers är Barbara Petrongolo, Queen Mary University och Philipp Kircher, European University Institute and University of Edinburgh.

Anmälan till konferensen öppnar den 1 mars.

Mer information