Orcid

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är en internationell öppen, icke-vinstdrivande organisation som tillhandahåller unika forskaridentiteter, ett sorts personnummer för forskare.

Syftet med unika identifierare är att underlätta forskningskommunikation och återanvändning av data mellan olika databaser och ansökningssystem. Det gör det också möjligt att genomföra statistiska och bibliometriska analyser av god kvalitet.

Vem som helst kan gratis skaffa sig ett ORCID-id genom att registrera sig på deras hemsida. Där kan man även registrera publikationer och viss övrig CV-information.

Vetenskapsrådet har tillsammans med Forte och Formas utvecklat ett gemensamt ansökningssystem och har i maj i år (2014) beslutat att göra ORCID obligatoriskt vid registrering i Prisma. Det innebär att i framtiden kommer en stor andel av svenska forskare ha ett ORCID-id vilket möjliggör unik identifiering av forskare oberoende av personnummer.