Martin Lundin

Docent

Profilbild

Martin Lundin har varit verksam vid IFAU sedan 1999. Han disputerade i statsvetenskap 2007, och han är fortfarande knuten till statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Till intresseområdena hör arbetsmarknads- och välfärdsfrågor, organiseringen av offentlig förvaltning och kommunalpolitik. Hans forskning har publicerats i internationella tidsskrifter såsom Journal of Public Administration Research and Theory, Policy Studies Journal och Journal of Public Economics. Han har även publicerat ett flertal forskningsrapporter, bokkapitel och andra artiklar. 

Projekt och publikationer vid IFAU

Rapporter

2024

2022

2021

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2003

2001

2000

Working papers

2023

2022

2021

2019

2018

2016

2015

2013

2012

2005

2000