Ner och upp – decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik 1995–2010

Författare: Martin Lundin, Och Jonas Thelander, Och

Sammanfattning av Rapport 2012:1

I den här rapporten undersöker vi centralisering och decentralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik under de senaste 15 åren. Vi studerar regeringens synsätt på hur politiken ska fungera, samt förvaltningens organisation och arbete. Analysen är baserad på offentligt tryck, myndighets- och forskningsrapporter, intervjuer och enkätdata. Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder används. Det övergripande mönstret vi finner är att både regering och förvaltning förändrats. Under andra hälften av 1990-talet stod decentralisering i förgrunden och under 2000-talet har tecknen på centralisering ökat. Bilden är dock inte helt entydig och i rapporten diskuterar vi olika sätt som huvudresultatet bör nyanseras på.