Kåren och karriären: studentpolitiken som språngbräda

Författare: Pär Zetterberg, Och Martin Lundin, Och Oskar Nordström Skans, Och

Sammanfattning av Rapport 2016:3

I den här rapporten undersöker vi om arbetsmarknadsinträdet för studenter vid universitet och högskolor underlättas av att de deltar aktivt i studentkårspolitik. Vi studerar också om sannolikheten att ställa upp som kandidat i allmänna val ökar som en effekt av studentkårsengagemang. Data består av 5 000 kandidater till studentkårsfullmäktige vid universiteten i Uppsala, Lund och Stockholm mellan 1982 och 2005. Med hjälp av en "kvasi-experimentell" forskningsmetod visar vi att deltagande i kårfullmäktiges aktiviteter i hög grad påskyndar in­trädet på arbets­marknaden. Vi finner även att sannolikheten att på tre års sikt få ett välbetalt jobb ökar väsentligt. Däremot tycks alla arbetsmarknadseffekter vara kortlivade. Vidare visar analysen att sannolikheten att kandidera i all­männa val ökar av att väljas in i kårfullmäktige. De politiska effekterna tycks till skillnad från arbetsmarknadseffekterna vara stabila många år efter valet till studentkårsfullmäktige.