Det välgrundade beslutet: om kommunal beredning i kommunstyrelse-, utbildnings-, arbetsmarknads- och miljöärenden

Författare: Martin Lundin, Och Jonas Thelander, Och PerOla Öberg , Och

Sammanfattning av Rapport 2013:11

Vi undersöker beslutsprocesser inom fyra typer av kommunala verksamhets­områden: kommunstyrelse-, utbildnings-, arbetsmarknads- och miljöärenden. Analysen bygger på enkäter och intervjuer med politiker och tjänstemän. Det övergripande intrycket är att beredningsarbetet fungerar någor­lunda väl enligt de involverade aktörerna, men att det finns en del problem. Beredningen inom miljöområdet tycks vara gedignare än inom övriga områden. Arbetsmarknad och utbildning bedöms hamna i en mellankategori, medan beredningen får mest kritik när det handlar om kommunstyrelse­ärenden. Samtidigt finns det vissa indikationer på att de förtroendevalda är mer passiva inom miljöområdet än inom övriga områden, vilket betyder att risken för att de demokratiskt valda politikernas möjligheter att styra besluten sannolikt är minst här.