Jobbnätet ger jobb: effekter av intensifierade arbetsförmedlingsinsatser för att bryta långtidsarbetslöshet

Författare: Linus Liljeberg, Och Martin Lundin, Och

Sammanfattning av Rapport 2010:2

Resultaten i den här rapporten tyder på att arbetsmetoden jobbnätet förkortar tiden det tar för långtidsarbetslösa att få ett arbete. Med en uppföljningshorisont på ett år reduceras den förväntade tiden det tar att få ett osubventionerat arbete med drygt 6 procent. Beaktar man även nystartsjobb och anställningsstöd som arbete är effekten 15 procent med samma tidshorisont. Jobbnätet bedrevs inom ramen för aktivitetsgarantin på vissa arbetsförmedlingar i Stockholms län 2004–07 och finansierades till hälften med medel från Europeiska social­fonden. Arbetsmetoden kan i huvudsak beskrivas som en förstärkt förmedlings­insats där involverade handläggare lägger mycket tid på arbetsgivar­kontakter. I vår analys jämförs utfallet för 764 deltagare med en matchad jämförelsegrupp. Jobbnätet används sedan 2007 inom det stora arbetsmarknads­politiska pro­gram­met jobb- och utvecklingsgarantin