Jobbnätet gav långtidsarbetslösa arbete

Extra mycket hjälp från arbetsförmedlare med många arbetsgivar­kontakter gjorde att långtidsarbetslösa fick jobb snabbare. Det visar en utvärdering av projektet jobbnätet från IFAU.

Publicerades: 18 maj 2010

Författare: Linus Liljeberg, Och Martin Lundin, Och

Arbetslösa som deltog i jobbnätet fick ett osubventionerat arbete snabbare än jämförbara personer som inte deltog. På ett års sikt förkortades arbetslöshets­tiden med tre veckor. Effekten var två månaders förkortad arbetslöshet om subventionerade anställningar, som nystartsjobb och anställ­nings­stöd, dessutom räknas som arbete.

– Eftersom målgruppen har en svag ställning på arbetsmarknaden tycker vi att effekten är relativt stor, säger Martin Lundin som är en av författarna till rapporten.

– Projektet bedrevs i liten skala och det är svårt att säga om resultaten blir desamma om jobbnätet används på bred front, fortsätter Martin Lundin.

Jobbnätet inom jobb- och utvecklingsgarantin

Jobbnätets metod var tänkt att användas inom jobb- och utvecklingsgarantin. Studier från Arbetsförmedlingen och Riksrevisionen tyder dock på att insatserna inom jobb- och utvecklingsgarantin inte varit lika ambitiösa som jobbnätet: förmedlarintensiteten har varit lägre och arbetsgivarkontakterna färre.

Jobbnätet innebar förstärkt förmedling och arbetsgivarkontakter

Jobbnätet gav långtidsarbetslösa som deltog i aktivitetsgarantin mer hjälp att söka arbete. Det fanns också extra resurser för att matcha arbetslösa och arbetsgivare. Arbetsförmedlarna jobbade med små grupper av arbetssökande och lade hälften av sin arbetstid på kontakter med arbetsgivare. Projektet involverade vissa arbetsförmedlingskontor i Stockholms län under 2006–2007. Rapport­författarna jämför hur det gick för de 764 projektdeltagarna med långtidsarbetslösa inom aktivitetsgarantin från andra kontor i samma län.

Kontakt

För mer information kontakta Linus (tel: 018–471 70 97, e-post: linus.liljeberg@ifau.uu.se eller Martin (tel: 018–471 60 59, e-post: martin.lundin@ifau.uu.se