Vem får mer? Två enkätexperiment om arbetsförmedlares beslut i den dagliga kontakten med arbetssökande

Författare: Josefin Häggblom, Och Martin Lundin, Och

Sammanfattning av Rapport 2022:14

De beslut som arbetsförmedlare tar har stor betydelse för vilken hjälp arbetssökande får från staten. Därför är det viktigt med kunskap om hur förmedlarna väljer att agera i sin yrkesroll. Vi undersöker i den här rapporten hur arbetssökandes egenskaper och beteenden påverkar hur tjänstemännen fördelar sin arbetstid och hur de fattar beslut om arbetsmarknadsutbildning. Analysen bygger på två stora enkätexperiment med omkring 2 000 arbetsförmedlare vardera. Vi finner bland annat att förmedlare lägger mer tid på passiva och osäkra arbetssökande, men att dessa klienter inte har en större chans att få en arbetsmarknadsutbildning. Vi finner också att arbetssökande som sagt upp sig för att de inte gillar sitt jobb får lika mycket uppmärksamhet som de som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Däremot minskar chanserna att få en arbetsmarknadsutbildning markant om den arbetssökande sagt upp sig självmant.