Arbetsförmedlarna påverkas av de arbetssökandes beteende

Arbetsförmedlare är mindre benägna att ge arbetssökande som sagt upp sig från sitt jobb en arbetsmarknadsutbildning, och de lägger mer tid på sökande som uppfattas vara tystlåtna, osäkra och passiva.

Publicerades: 14 september 2022

Författare: Josefin Häggblom, Och Martin Lundin, Och

Arbetsförmedlarna har inom ramen för lagar och direktiv ett relativt stort utrymme för egna val. De beslut som de fattar spelar roll för vilken hjälp arbetssökande får från staten. IFAU har undersökt hur förmedlarnas agerande påverkas av de arbetssökandes beteenden. Studien bygger på två experiment där arbetsförmedlare har fått bedöma påhittade fall.

Uppsägning på eget bevåg eller på grund av arbetsbrist?

Bakgrunden till arbetslösheten spelar roll. Arbetssökande som sagt upp sig för att de inte trivs med sitt jobb har mindre chans att få en arbetsmarknadsutbildning jämfört med dem som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Däremot påverkar inte orsaken till arbetslösheten hur mycket arbetstid som förmedlarna avsätter för den arbetssökande.

Mer hjälp till tystlåtna, osäkra och passiva arbetssökande

Arbetsförmedlarna lägger mer tid på arbetssökande som framstår som tystlåtna, osäkra och passiva jämfört med dem som är utåtriktade, självsäkra och aktiva. Sannolikheten att få en arbetsmarknadsutbildning verkar dock inte förändras av detta.

– Vi ser att arbetsförmedlarna påverkas av de arbetssökandes egenskaper och beteenden, säger Martin Lundin som är en av rapportförfattarna. Det är viktigt att vara medveten om att det händer något i mötet mellan arbetsförmedlaren och den arbetssökande som spelar roll för vilken hjälp den sökande får.

Data och metod

Rapporten bygger på två enkäter riktade till arbetsförmedlare från 2018 och 2019. Cirka 2 000 förmedlare svarade vid respektive tillfälle. Arbetsförmedlarna bedömde och fattade beslut om åtgärder och tidsallokering i fiktiva fall. Olika egenskaper och beteenden hos de arbetssökande som beskrevs i fallen tilldelades slumpmässigt till förmedlarna.

Kontakt

Rapporten 2022:14 ”Vem får mer? Två enkätexperiment om arbetsförmedlares beslut i den dagliga kontakten med arbetssökande” är skriven av Martin Lundin och Josefin Häggblom vid IFAU. Den är en sammanfattning av Working paper 2022:17. För mer information kontakta Martin Lundin på martin.lundin@ifau.uu.se eller Josefin Häggblom på josefin.haggblom@ifau.uu.se.