Hur påverkas studieprestationer i skolan av en dator per elev?

Sammanfattning av Rapport 2019:29

Det är idag vanligt att skolor delar ut bärbara datorer eller surfplattor till sina elever för användning både i och utanför klassrummet. Dessa satsningar, som ofta benämns ”en elev, en dator” (eller 1:1), syftar till att göra eleverna mer digitalt kompetenta, men det finns också förhoppningar om att de ska förbättra inlärningen generellt. I den här studien undersöker vi hur hög-stadieelevers resultat på nationella prov och övergång till gymnasiet påverkas av 1:1. I genomsnitt hittar vi inga effekter, vare sig positiva eller negativa, på elevernas resultat på de nationella proven i svenska, eng-elska och matte, eller på övergången till gymnasiet. Däremot tyder resultaten på vissa negativa effekter bland elever som har föräldrar med lägre utbildning. Resultaten i matematik försämras något, och sannolikheten att påbörja ett studieförberedande program på gymnasiet sjunker i viss grad, för denna elevgrupp om de har gått på en skola som har satsat på 1:1. Vi finner även tecken på att surfplattor kan leda till sämre resultat i svenska. Studien baseras på omkring 50 000 elever som gick i högstadiet i 26 svenska kommuner mellan 2008 och 2016.