Marknaden för arbetsmarknadspolitik: om privata komplement till Arbetsförmedlingen

Sammanfattning av Rapport 2011:13

Privata aktörer som anordnar arbetsmarknadspolitiska insatser är idag 2011 en tydlig del av den svenska arbetsmarknadspolitiken. Men vad vet vi egentligen om hur detta system har utvecklats och fungerar i realiteten? I den här rapporten kartläggs de privata aktörerna och deras roll inom arbetsmarknadspolitiken. Den historiska utvecklingen beskrivs, argument för- och emot privatisering lyfts fram, och tidigare forskning om effekter av marknadslösningar inom arbetsmarknadspolitiken gås igenom. Dessutom beskriver jag vilka de privata utförarna är, deras insatser och vilka arbetssökande som deltar i aktiviteterna. Rapporten baseras på tidigare studier och tillgänglig statistik. I rapporten visas bland annat att man inom vissa delar av politikområdet använt privata utförare länge, men att en tydlig expansion kom efter regeringsskiftet 2006. En viktig slutsats är att vi egentligen inte vet så mycket om vilka effekter privatisering av arbetsmarknadspolitik har. Slutledningen utifrån de studier som ändå finns är att det inte tycks finnas några tydliga belägg för att privatisering för med sig vare sig starka positiva eller starka negativa effekter på arbetsmarknaden. Effekter på andra värden, till exempel demokrati- och rättsstatsvärden, vet vi än mindre om.