Krom – erfarenheter från en ny matchningstjänst med fristående leverantörer inom arbetsmarknadspolitiken

Sammanfattning av Rapport 2021:7

Den 30 mars 2020 infördes matchningstjänsten Krom (Kundval Rusta och Matcha) på Arbetsförmedlingen som en försöksverksamhet i 32 kommuner. I den här rapporten har vi studerat införandet av Krom, marknaden för Krom, vägarna in i Krom och innehållet i Krom. Ett stort antal resultat redovisas i rapporten: Vi ser till exempel en blandad bild bland arbetsförmedlarna av hur introduktionen av Krom har fungerat; de vanligaste problemen som lyfts relaterar till det nya ärendehanteringssystemet Bär. Utvecklingen av marknaden för Krom påverkas av marknaden för den tidigare matchningstjänsten Stöd och matchning (Stom). Ett statistiskt profileringsverktyg används för att bedöma om arbetssökande ska få ta del av Krom. Våra resultat visar att profileringsverktygets konstruktion och tillämpning är styrande för volymer och deltagarsammansättning, och i vissa avseenden på ett sätt som förmodligen inte är i linje med intentionerna med tjänsten. Olika leverantörer inom Krom tycks arbeta på ett liknande sätt med deltagarna och de aktiviteter som ges skiljer sig inte tydligt åt mellan deltagare i tjänstens tre ”nivåer”.