Övertid eller nyanställda? Företagens strategier och kostnader för att hantera personalfrånvaro vid föräldraledighet

Författare: Arizo Karimi, Och Rita Ginja, Och Pengpeng Xiao, Och

Sammanfattning av Rapport 2020:19

När en anställd begär ut föräldraledighet fattar arbetsgivaren beslut kring hur den anställdes arbetsuppgifter ska hanteras under frånvaron. Den här rapporten undersöker vilka konsekvenser tillfälligt arbetskraftsborfall har för företagens kostnader och produktivitet, genom att studera en reform i föräldraförsäkringen som ledde till att mödrar förlängde sin föräldraledighet. Företagen kompenserar för det tillfälliga arbetskraftsbortfallet i samband med föräldraledighet genom att anställa både tillfällig och fast arbetskraft samt genom att justera ordinarie anställdas arbetstimmar. Dessa strategier är förknippade med en ökning av företagens totala lönekostnader. Det är möjligt att företag låter sådana kostnader ”betalas” av den anställde, genom att exempelvis erbjuda kvinnor lägre lön än män eller genom att begränsa kvinnors möjligheter till löneutveckling. Om så är fallet kan reformer som leder till att kvinnor tar ut längre föräldraledighet bidra till en ökning av lönegapet mellan kvinnor och män.