Gigekonomin som dörröppnare?

Författare: Adrian Adermon, Och Lena Hensvik, Och

Sammanfattning av Rapport 2020:22

Gigjobb har lyfts fram som möjliga instegsjobb för personer med svag förankring till arbetsmarknaden, t.ex. ungdomar och invandrare. Vi undersöker detta genom en korrespondensstudie, där vi skickat fiktiva ansökningar till 10 000 platsannonser. Vi jämför andelen svar från arbetsgivare för ansökningar med erfarenhet från gigjobb, traditionella jobb, eller arbetslöshet. Vi undersöker även hur effekterna skiljer sig för personer med svensk- eller arabiskklingande namn. Resultaten tyder på att gigjobb värderas högre än arbetslöshet och lägre än erfarenhet från ett traditionellt jobb, men bara för sökande med svenskklingande namn. För personer med arabiskklingande namn syns inga effekter av arbetslivserfarenhet. Däremot är graden av etnisk diskriminering fortsatt hög på den svenska arbetsmarknaden.