Offentliga tjänstemäns bemötande av minoritetsklienter

Författare: Per Adman, Och Jonas Larsson Taghizadeh, Och

Sammanfattning av Rapport 2020:14

Syftet med den här rapporten är att undersöka förekomsten av etnisk diskriminering bland offentliga tjänstemän i Sverige. Tidigare forskning har bekräftat att etnisk diskriminering finns i dessa sammanhang, men i de allra flesta studierna har man inte kunnat separera etnisk diskriminering från socioeko-nomisk (SES) diskriminering. Vår forskningsdesign innebär ökade möjligheter att särskilja detta. Genom ett fältexperiment kontaktades en kommun-administratör inom skolområdet i varje svensk kommun av en påhittad person med ett arabiskklingande eller ett svenskklingande namn (slumpmässigt fördelat), som i båda versionerna kan förväntas signalera låg SES. Personen utgav sig för att vara intresserad av att flytta till kommunen. Vi finner inga statistiskt signifikanta tecken på etnisk diskriminering med detta upplägg. Det kan visserligen delvis bero på den begränsade urvalsstorleken och inte bara på våra ansträngningar att separera etnisk och socioekonomiska diskriminering.