16 maj 2022

Svenskar och danskar som förlorat jobbet hittar ett nytt arbete snabbare än vad de som bor i södra Europa gör. Mönstret är särskilt tydligt bland kvinnor. Det visar ett nytt Working paper från IFAU.

12 maj 2022

Nyblivna föräldrar förändrade inte sitt beteende sedan de fått ett brev med information om jobbskatteavdragets utformning. Det visar en ny rapport från IFAU skriven av forskare vid Uppsala universitet.

28 april 2022

De äldres drivkrafter att jobba längre både ökade och minskade till följd av 1999 års stora pensionsreform. Det visar en ny rapport från IFAU.

20 april 2022

Färre lågutbildade arbetslösa gick grundläggande utbildningar på Komvux när rekryteringsbidraget för vuxenstuderande togs bort år 2006, men resultaten skiljer sig åt mellan män och kvinnor.

30 mars 2022

Ett nytt working paper från IFAU studerar hur män med olika förmågor fördelas mellan arbetsgivare.

18 mars 2022

Gymnasieelever har höga förväntningar på vad högskolestudier ger för framtida inkomster. Den förväntade avkastningen varierar mycket mellan individer och typ av högskolestudier. Det visar en ny IFAU-rapport.

03 mars 2022

Ett nytt working paper av Rense Nieuwenhuis vid Stockholms universitet visar att länder som har en aktiv arbetsmarknadspolitik och någon form av förskola för barnen också har ett högre arbetskraftsdeltagande och lägre arbetslöshet bland kvinnor.

28 februari 2022

Övning leder till färdighet även i högkvalificerade yrken. I ett nytt working paper från IFAU studeras hjärtläkares arbete med så kallade ballongvidgningar.