23 januari 2023

När maskiner tar över arbetsuppgifter som dittills utförts av människor kan värdet av arbetstagares olika förmågor förändras. Ett nytt Working paper från IFAU presenterar en ekonomisk modell som undersöker hur automatisering påverkar fördelningen av förmågor i olika yrken.

18 januari 2023

I ett nytt Working paper från IFAU tas en modell fram för att mäta företagens produktivitet och efterfrågan, samt deras agerande över konjunkturcykeln.

29 november 2022

I en ny IFAU-rapport dras slutsatsen att ekonomiska drivkrafter får föräldrar att dela mer lika på föräldrapenningen.

09 november 2022

Lärare som kommit till Sverige som flyktingar och som sedan börjat arbeta som lärare i Sverige kan ha en komplicerad väg till en lärartjänst. Det visar en ny rapport från IFAU där två forskare från Malmö universitet intervjuat invandrade lärare.

01 november 2022

Barn till föräldrar med höga inkomster har snabbare löneökningar under arbetslivet än barn från lägre socioekonomisk bakgrund. Detta resulterar i en rad metodutmaningar för forskare som ska studera inkomströrligheten mellan generationer då inkomstdata över hela arbetslivet saknas. Ett nytt Working Paper från IFAU visar samt föreslår en ny metod som hanterar detta problem.

18 oktober 2022

Många personer med svår psykisk sjukdom saknar helt arbetsinkomster och får istället sjuk- eller aktivitetsersättning. Det visar en ny IFAU-rapport som ger en detaljerad bild av den ekonomiska situationen för personer med schizofreni, bipolär sjukdom och svår depression.

04 oktober 2022

Etableringen på arbetsmarknaden tar betydligt längre tid i Malmö-Lund jämfört med i Stockholm-Solna och Göteborg, det visar ny forskning från IFAU.

22 september 2022

Föräldrar som adopterat ett barn delar föräldraledigheten på ungefär samma sätt som familjer som fått ett biologiskt barn. Det visar ett nytt working paper från IFAU, skrivet av två forskare vid Stockholms universitet.