22 september 2022

Föräldrar som adopterat ett barn delar föräldraledigheten på ungefär samma sätt som familjer som fått ett biologiskt barn. Det visar ett nytt working paper från IFAU, skrivet av två forskare vid Stockholms universitet.

13 september 2022

Arbetsförmedlare är mindre benägna att ge arbetssökande som sagt upp sig från sitt jobb en arbetsmarknadsutbildning, och de lägger mer tid på sökande som uppfattas vara tystlåtna, osäkra och passiva.

06 september 2022

Under den period som unga funktionsnedsatta deltar i ett program minskar sannolikheten att lämna arbetslösheten, men vissa typer av program ökar sannolikheten att få jobb efter programmets slut. Det visar en rapport gjord på data från Sverige och Norge.

01 juli 2022

Den korta sjukfrånvaron steg något i medelstora företag när deras skydd mot höga sjuklönekostnader förbättrades. I små företag var den korta sjukfrånvaron oförändrad.

20 juni 2022

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag.

07 juni 2022

En ny IFAU-översikt belyser utifrån modern skatteforskning frågan om hur konsumtion beskattas.

25 maj 2022

Höjd marginalskatt för höginkomsttagare minskade gruppens arbetsinkomster, det visar ny forskning från IFAU som studerar avtrappningen av jobbskatteavdraget.

20 maj 2022

Institutionella förändringar kan öka sannolikheten för familjebildning mellan personer med olika socioekonomisk bakgrund. De som under 1960-talet gick i en sammanhållen i stället för en uppdelad grundskola bildade oftare familj med personer som hade en annan familjebakgrund än dem själva.