19 oktober 2021

Mellanstadieelever som får en egen dator i skolan når varken bättre eller sämre resultat i matematik och engelska än andra elever. Däremot finns det en tendens till något förbättrade skolresultat i svenska, enligt en ny rapport från IFAU.

15 oktober 2021

De anställda ökar sin produktivitet när konkurrensen från utlandet ökar, men de får inte högre lön. Ett nytt Working paper från IFAU av Charlotte Paulie från Uppsala universitet studerar hur löneandelen utvecklas.

Rapportförfattaren studerar hur konkurrens från importerade produkter påverkat löneandelen i den svenska tillverkningsindustrin 1997–2016.

04 oktober 2021

Kvinnors löner och inkomster halkar efter mäns sedan de fått barn. För en mindre grupp av socioekonomiskt svagare kvinnor kan sämre hälsa efter graviditet och förlossning vara en delförklaring. Det visar en ny tvärvetenskaplig litteraturgenomgång från IFAU.

17 september 2021

Den kommunala arbetsmarknadsanställningen Stockholmsjobb för dem som varit på ordinarie verksamheter närmare arbetsmarknaden medan de som varit på en konstruerad arbetsplats i högre grad får a-kassa. Det visar en ny IFAU rapport.

03 september 2021

Ett nytt Working paper från IFAU visar att den sociala rörligheten varierar mellan svenska kommuner. Rörligheten minskar under lågkonjunkturer, vilket framförallt drabbar unga vuxna vars föräldrar har låga inkomster.

27 augusti 2021

Elever på skolor som tagit emot elever från skolor som lagts ner har varken fått bättre eller sämre studieresultat, visar en ny IFAU-rapport skriven av en forskare vid Uppsala universitet.

06 juli 2021

Skillnaden mellan pojkars och flickors skolresultat minskar när de växer upp i en miljö som premierar ambition och konkurrens. Det visar en ny IFAU-studie.

16 juni 2021

Det är stora skillnader i hur snabbt arbetsförmedlare får de arbetssökande i jobb. Det visar en ny rapport från IFAU.