24 maj 2021

En minskning av den allmänna pensionen leder inte till att yngre pensionärer börjar arbeta igen. Det visar en ny rapport från IFAU som studerar hur pensionsbromsen påverkar pensionärers arbetsutbud och hälsa.

03 maj 2021

Fler arbetsgivare kan leda till konkurrens om arbetskraften och högre löner för de anställda. Det visar en ny IFAU-rapport som studerar apoteksmarknaden.

27 april 2021

En ny IFAU-rapport visar att 1990-talskrisen och finanskrisen 2008–2010 påverkade både arbetstagarna och arbetsmarknaden under en lång tid. I rapporten ges även en översikt av existerande forskning om hur lågkonjunkturer och arbetslöshet påverkar individer.

14 april 2021

En ny IFAU-rapport studerar Arbetsförmedlingens försöksverksamhet med den nya matchningstjänsten Krom.

12 april 2021

Förlängda yrkesutbildningar på gymnasiet minskade i viss utsträckning andelen ungdomar som arbetade på sina föräldrars arbetsplatser tidigt i karriären. Utfallet varierar mellan grupper med olika bakgrund. Det visar en ny rapport från IFAU.

25 mars 2021

Arbetssökande med sämre förutsättningar får en ny anställning snabbare om de tidigt under arbetslösheten skriver under ett kontrakt som bland annat slår fast hur många jobb de ska söka. För andra grupper har en överenskommelse av denna sort bara en begränsad betydelse. Det visar ett nytt IFAU working paper baserat på data från en försöksverksamhet i Tyskland.

12 mars 2021

Läs- och skrivundervisningen bedrivs enligt beprövade metoder och på ett likartat sätt i landets olika skolor. IFAU kartlägger i en ny rapport den språk-, läs- och skrivutvecklande undervisningen i svenska och SO-ämnena i grundskolan 2015–2018.

23 februari 2021

Förbandsnedläggningarna på 1990-talet ledde till långsiktiga effekter för de anställda. De som sades upp var oftare arbetslösa även ett decennium senare.