17 september 2021

Den kommunala arbetsmarknadsanställningen Stockholmsjobb för dem som varit på ordinarie verksamheter närmare arbetsmarknaden medan de som varit på en konstruerad arbetsplats i högre grad får a-kassa. Det visar en ny IFAU-rapport.

03 september 2021

Ett nytt Working paper från IFAU visar att den sociala rörligheten varierar mellan svenska kommuner. Rörligheten minskar under lågkonjunkturer, vilket framförallt drabbar unga vuxna vars föräldrar har låga inkomster.

27 augusti 2021

Elever på skolor som tagit emot elever från skolor som lagts ner har varken fått bättre eller sämre studieresultat, visar en ny IFAU-rapport skriven av en forskare vid Uppsala universitet.

06 juli 2021

Skillnaden mellan pojkars och flickors skolresultat minskar när de växer upp i en miljö som premierar ambition och konkurrens. Det visar en ny IFAU-studie.

16 juni 2021

Det är stora skillnader i hur snabbt arbetsförmedlare får de arbetssökande i jobb. Det visar en ny rapport från IFAU.

15 juni 2021

Ungefär var tionde svensk ungdom varken arbetar eller studerar. Unga med funktionsnedsättning är överrepresenterade. En ny rapport från IFAU beskriver utvecklingen under de senaste 20 åren.

08 juni 2021

Arbetsförmedlingens snabbspår för nyanlända med bristyrken hade flera utmaningar under sina första år. Det visar en ny IFAU-rapport som bygger på intervjuer med arbetsförmedlare.

28 maj 2021

En mer internetbaserad rekrytering påverkar inte de nyanställdas lönenivå eller anställningslängd. Däremot bidrar jobbannonser på webben till att fler söker utannonserade jobb. Det visar ett nytt Working paper gjort på tyska data.