23 september 2020

När kunniga kollegor delar med sig av sin kunskap ökar både produktiviteten och lönerna.  Det visar ett nytt IFAU working paper.

11 september 2020

Hårdare krav på arbetssökande fick en grupp långtidsarbetslösa män att minska sin sökaktivitet, tvärtemot intentionen. Ett nytt working paper från IFAU gjort på tyska data visar att personliga egenskaper påverkar hur individer reagerar på hårdare kontroll och fler sanktioner.

09 september 2020

Högutbildade bemöts vänligare och får mer information vid kontakter med kommunadministratörer. Det visar en ny rapport från IFAU.

31 augusti 2020

En ny rapport från IFAU visar att mer än två tredjedelar av de vuxna i Sverige har högre inkomster än vad deras föräldrar hade vid samma ålder. I rapporten jämförs också inkomströrligheten i Sverige med en rad andra länder.

24 augusti 2020

Fler kvinnliga matematik- och NO-lärare på högstadiet påverkar inte hur stor andel flickor som läser matematikrelaterade ämnen på gymnasiet och endast i liten grad ämnesvalen till högre utbildning.

22 juni 2020

Efter första barnets födelse ökar kvinnors frånvaro från arbetet relativt mäns. Samtidigt minskar kvinnors sannolikhet att ha ett jobb där de är ensamma om sin kompetens på arbetsplatsen. Det visar en ny rapport från IFAU.

16 juni 2020

En ny översikt från IFAU presenterar ett urval av de viktigaste forskningsfrågorna inom fältet utbildningsekonomi. Förskolans, klasskompisarnas och lärarnas betydelse för hur det går senare i livet är några aktuella ämnen.

27 maj 2020

Ungdomar som får högre resultat på högskoleprovet läser oftare på högskolan och väljer inriktningar som är svårare att komma in på. Barn till högskoleutbildade föräldrar förändrar framförallt var och vad de läser, medan ett högre provresultat ökar chanserna att överhuvudtaget läsa på högskolan för barn till lågutbildade föräldrar. Det visar en ny rapport från IFAU.