15 februari 2021

Förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen år 2007 ledde till att framförallt utrikes födda arbetstagare fick ett försämrat försäkringsskydd. Det visar en ny IFAU-rapport skriven av Lutz Gschwind vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

26 januari 2021

En ny IFAU-antologi belyser hur coronapandemin påverkar barn och unga i Sverige. De större riskerna för barn från redan utsatta miljöer, skolfrånvarons omfattning och långsiktiga samhällsekonomiska kostnader samt svårigheterna för unga att komma ut på arbetsmarknaden är några frågor som tas upp.

19 januari 2021

Både antalet nyanmälda lediga jobb och de arbetssökandes aktivitet minskade i samband med utbrottet av covid-19. Det visar en ny IFAU-rapport som studerat aktiviteten på Arbetsförmedlingens webbsida Platsbanken.

17 december 2020

Arbetslösa med barn under 18 år fick en något högre ersättning men var inte arbetslösa längre när deras rätt till a-kassa förlängdes med 150 ersättningsdagar. Det visar en ny rapport från IFAU.

14 december 2020

Många svenskar saknar grundläggande kunskap om pensionen. Yngre, lågutbildade, kvinnor och låginkomsttagare vet i genomsnitt mindre och har i lägre utsträckning förberett sig inför sin pensionering.

08 december 2020

Att ha ett gigjobb på CV:t hjälper inte unga med arabiskklingande namn att få ett fotfäste på arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från IFAU.

03 december 2020

I ett nytt working paper diskuterar forskarna lärdomar från IFAU:s och Arbetsförmedlingens gemensamma försöksverksamhet där arbetssökande fick ta del av fler möten med arbetsförmedlare.

27 november 2020

Intensiv språkutbildning, arbetspraktik samt sök- och matchningshjälp dubblerade sysselsättningen bland lågutbildade nyanlända, visar en ny IFAU-rapport gjord i samarbete med Arbetsförmedlingen.