30 mars 2022

Ett nytt working paper från IFAU studerar hur män med olika förmågor fördelas mellan arbetsgivare.

18 mars 2022

Gymnasieelever har höga förväntningar på vad högskolestudier ger för framtida inkomster. Den förväntade avkastningen varierar mycket mellan individer och typ av högskolestudier. Det visar en ny IFAU-rapport.

03 mars 2022

Ett nytt working paper av Rense Nieuwenhuis vid Stockholms universitet visar att länder som har en aktiv arbetsmarknadspolitik och någon form av förskola för barnen också har ett högre arbetskraftsdeltagande och lägre arbetslöshet bland kvinnor.

28 februari 2022

Övning leder till färdighet även i högkvalificerade yrken. I ett nytt working paper från IFAU studeras hjärtläkares arbete med så kallade ballongvidgningar.

 

25 februari 2022

Pandemin har drabbat olika grupper olika hårt ekonomiskt, men välfärdssystemet har jämnat ut inkomstförlusterna. En ny IFAU-rapport har studerat svenskarnas inkomstutveckling under 2020.

13 februari 2022

När barn till föräldralediga fick rätt till förskola fick småsyskonen mer egentid med sin hemmavarande förälder. Det förbättrade skolresultaten i vissa grupper.  

01 februari 2022

Asylsökande som får vänta längre på sitt asylbeslut är sysselsatta i lägre utsträckning än de som får sitt besked snabbare. Men väntetiden påverkar inte den psykiska hälsan. Det visar en utvärdering från IFAU.

20 december 2021

Matematiklyftet höjde elevers matematikresultat på låg- och mellanstadiet. Men svagare elever gynnades inte. Det visar en utvärdering från IFAU.