20 juni 2022

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag.

07 juni 2022

En ny IFAU-översikt belyser utifrån modern skatteforskning frågan om hur konsumtion beskattas.

25 maj 2022

Höjd marginalskatt för höginkomsttagare minskade gruppens arbetsinkomster, det visar ny forskning från IFAU som studerar avtrappningen av jobbskatteavdraget.

20 maj 2022

Institutionella förändringar kan öka sannolikheten för familjebildning mellan personer med olika socioekonomisk bakgrund. De som under 1960-talet gick i en sammanhållen i stället för en uppdelad grundskola bildade oftare familj med personer som hade en annan familjebakgrund än dem själva.

16 maj 2022

Svenskar och danskar som förlorat jobbet hittar ett nytt arbete snabbare än vad de som bor i södra Europa gör. Mönstret är särskilt tydligt bland kvinnor. Det visar ett nytt Working paper från IFAU.

12 maj 2022

Nyblivna föräldrar förändrade inte sitt beteende sedan de fått ett brev med information om jobbskatteavdragets utformning. Det visar en ny rapport från IFAU skriven av forskare vid Uppsala universitet.

28 april 2022

De äldres drivkrafter att jobba längre både ökade och minskade till följd av 1999 års stora pensionsreform. Det visar en ny rapport från IFAU.

20 april 2022

Färre lågutbildade arbetslösa gick grundläggande utbildningar på Komvux när rekryteringsbidraget för vuxenstuderande togs bort år 2006, men resultaten skiljer sig åt mellan män och kvinnor.