hero image

En breddad analys av välfärdssystemets betydelse för ett hållbart arbetsliv

Forskningsprogrammet syftar till att skapa ny och policyrelevant kunskap om hur utformningen av socialförsäkringarna påverkar individuella och samhälleliga utfall som är viktiga för att möjliggöra ett hållbart, inkluderande och hälsofrämjande arbetsliv. Programmet består av 14 forskningsprojekt som analyserar inkomstförsäkringar vid sjukdom, arbetslöshet, pension och föräldraledighet.

Projektansvarig

Lisa Laun