Utveckling och konsekvenser av kompletterande försäkringar

Sverige har en lång historia av kollektivavtalade och fackliga försäkringar som utöver socialförsäkringarna tryggar inkomsten för individer. Över tid har dessa försäkringar kommit att utgöra en allt större del av individers inkomst vid sjukdom, arbetslöshet och pension vilket kan komma att få betydande inverkan på incitament, välfärd och ojämlikhet. Samtidigt har denna nya ’pelare’ av socialförsäkringssystemet, och dess konsekvenser, fått allt för lite uppmärksamhet inom forskningen. Inom detta fokusområde ska vi därför kartlägga hur villkoren i dessa kollektivavtalade och fackliga inkomstförsäkringar för sjukdom, arbetslöshet, pension och föräldraledighet ser ut idag och hur villkoren förändrats över tid. Genom att kartlägga kvalifikationsvillkor och ersättningsnivåer inom de olika kompletterande försäkringarna kan vi studera potentiella skillnader som uppstår mellan sociala grupper vad gäller tillgång och omfördelning. Insamlingsarbetet ska resultera i två nya databaser vid IFAU som kommer bidra till en större infrastruktur för fortsatt forskning på området, läs gärna mer om insamlingsarbetet här.  

Med hjälp av det insamlade materialet kommer vi inom ramen för detta fokusområde skifta fokus och studera ännu outforskade frågor så som hur de kompletterande försäkringarna påverkar löneskillnader mellan könen, dess incitamentsstruktur och betydelse för pensionsbeslut samt hur individers kunskap om de kompletterande försäkringarna förändrar deras attityder kring de olika pelarna av välfärdsstaten.

Medverkande

Axel Cronert, Lutz Gschwind, Johannes Hagen, Andrea Schneider, Claes Stråth, Peter Skogman Thoursie,