Ny databas över kompletterande ersättningar

Sverige har en lång historia av kollektivavtalade och fackliga ersättningar som utöver socialförsäkringarna tryggar inkomsten för individer vid inkomstbortfall. Inom litteraturen har forskare dock ofta påpekat svårigheten i att studera dessa kompletterande ersättningar, då det saknas fullständig och tillgänglig information om hur villkoren och ersättningarna förändrats över tid. Samtidigt har dessa ersättningar kommit att utgöra en allt större andel av den totala ersättningen vid exempelvis pension, arbetslöshet och sjukdom, vilket kan komma att få betydelse för individers inkomsttrygghet men också ekonomiska incitament. Ett viktigt bidrag i forskningsprogrammet ”En breddad analys av välfärdssystemets betydelse för ett hållbart arbetsliv” kommer därför vara sammanställningen av en ny databas över kollektivavtalade och fackliga ersättningar vid sjukdom, arbetslöshet, pension och föräldraledighet. Databasen kommer att utarbetas inom fokusområdet: Utveckling och konsekvenser av kompletterande försäkringar och ska samla in de årliga villkoren för kvalificering, ersättningsnivåer och premier från 1980-talet och fram till idag.

Databasen kommer att bidra med material till de pågående projekten inom ramen för forskningsprogrammet, men också kunna användas för framtida forskning på området. Insamlingsarbetet kommer ske under 2024 och även resultera i ett nytt referensverk som ger en relevant och detaljerad beskrivning av socialförsäkringarna och de kompletterande ersättningarnas betydelse och funktion.

Insamlingsarbetet kommer ske i samarbete med en uppsatt referensgrupp som består av framstående forskare och aktörer med kopplingar till arbetsmarknadens parter. Vidare kommer vi att dra nytta av kontakter och insamlat material som gjorts i tidigare studier och rapporter.

 

FÖR FRÅGOR KRING DATAINSAMLING

Karin Meiton

Klara Eklund

Lär mer om hur IFAU arbetar med forskningsdata